Мени

Веле Тортески
Дип. маш. инж.

Адреса:
Перо Наков
Скопје
Република Македонија

телефон: 02 24 54 042
Број на мобилен телефон: 075 24 24 72

Информации: