Мени

Дома Производи
Контрола на пристап

Од контрола на една врата до целосно компјутеризирана мрежа на врати Галилео контролата на пристап е решението за вас.
Со нашиот систем на контрола на пристап може да се контролираат повеќето стандардни типови на надворешни и внатрешни магнетни брави и направи.
Оперирањето може да биде со iButton клучеви, бесконтактни картички или со биометриски скенери.
Галилео системот за контрола на пристап е модуларен, што ни овозможува брзо да го адаптираме или прололжиме со дополнителни контролни врати, или со систем за евиденција на работно време.
Системот може да се поврзе со видео надзор, па при секое активирање на бравата да се слика местото.


 
Клучеви

Оперирањето може да биде со:

· iButton клучеви

· Бесконтактни картички

· Биометриски скенери.

Повеќе...  [Клучеви]
 
Работно време и контрола на пристап

Листи на настани Детален извештај на присуство Месечен извештај на присуство Детален извештај на настани

Софтверот има флексибилна и растлива инфраструктура и е изграден на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности тој може да се користи за дефинирање на правила за контрола на пристап, дефинирање на распореди за работно време и поврзување на системите со системот за видео надзор.

Со софтверот може да се врши:

Повеќе...  [Работно време и контрола на пристап]