Мени

Дома Производи
Работно време

Уредите за работно време служат за евиденција на времето на влез и излез од работното место. Во склоп со нашиот софтвер, вашата компанија може да се опреми со моќен систем за евиденција и организација на работната сила. Системот е модуларен по природа што овозможува голема флексибилност при неговото составување и од наше производство што ни овозможува да го прилагодиме специјално за вашите потреби. Без разлика дали имате 10 или 10000 вработени, нашиот систем ви овозможува брза и едноставна работа. Системот може да се поврзе или надогради со системите за контрола на пристап или со системот за видео надзор со што може дополнително да му се зголеми функционалноста.

 
Клучеви

Оперирањето може да биде со:

· iButton клучеви

· Бесконтактни картички

· Биометриски скенери.

Повеќе...  [Клучеви]
 
Работно време и контрола на пристап

Листи на настани Детален извештај на присуство Месечен извештај на присуство Детален извештај на настани

Софтверот има флексибилна и растлива инфраструктура и е изграден на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности тој може да се користи за дефинирање на правила за контрола на пристап, дефинирање на распореди за работно време и поврзување на системите со системот за видео надзор.

Со софтверот може да се врши:

Повеќе...  [Работно време и контрола на пристап]