Мени

Дома Производи
Софтвер

Галилео ви нуди разни софтверски решенија кои служат за да ја зголемат продуктивноста и конкурентноста на вашиот бизнис. Сите софтверски решенија се од наша изработка што гарантира целосно задоволување на вашите потреби. Ние исто така вршиме инсталација и одржување на сите наши системи.

 
Електронски Ваги

Фактури и испратници Извештај за фактури Софтвер за камионска вага со кантарски белешки Софтвер за кранска Вага

Софтверот за вага претставува идеално решение за претпријатија кои работат со било каков тип на електронски ваги. Со софтверот загарантирано ќе се зголеми продуктивноста на вашето претпријатие и брзината на мерењата.
Основни карактеристики и можности на софтверот се:

· Автоматско одчитување на тежина од индикаторот;
· Информации за возила, возачи, фирми и артикли кои ги користите;
· Издавање на белешки, испратинци и фактури;
· Печатење на извештаи од мерења по секој критериум;
· Можност за поврзување со систем за видео надзор.

Софтверот е изработен во повеке верзии во зависност од процесот и потребата на корисниците.

 

Повеќе...  [Електронски Ваги]
 
Работно време и контрола на пристап

Листи на настани Детален извештај на присуство Месечен извештај на присуство Детален извештај на настани

Софтверот има флексибилна и растлива инфраструктура и е изграден на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности тој може да се користи за дефинирање на правила за контрола на пристап, дефинирање на распореди за работно време и поврзување на системите со системот за видео надзор.

Со софтверот може да се врши:

Повеќе...  [Работно време и контрола на пристап]
 
Термогал

График на температура и влага

Термогал е софтвер за отчитување и анализа на податоците од системот за мерење на тепература и влага. Наменет е за систем за мерење на температура каде сензорите се мобилни. Софтверот е од наша изработка па можни се промени по потреба на корисникот. Со софтверот корисникот може да:

· Зададе мисија на мерниот сензор (почеток на мерење, интервал на мерење итн.)
· Отчита податоци од сензорот и истите да ги запише во база  
· Исцрта дијаграми од мерењата
· Испечати извештаи од мерењата

Повеќе...  [Термогал]
 
Термомер

График за температура

Термомер е софтвер за активно следење и запишување на податоци од сензори за температура. Наменет е за систем за мерење на температура каде сензорите се фиксни. Софтверот е од наша изработка па можни се промени по потреба на корисникот. Со софтверот корисникот може да:

· Ја гледа моменталната состојба на сензорите;
· ги гледа записите на температура во зависност од времето
· Исцрта дијаграми од мерењата
· Испечати извештаи од мерењата

Повеќе...  [Термомер]