Мени

Дома Производи Софтвер
Електронски Ваги

Фактури и испратници Извештај за фактури Софтвер за камионска вага со кантарски белешки Софтвер за кранска Вага

Софтверот за вага претставува идеално решение за претпријатија кои работат со било каков тип на електронски ваги. Со софтверот загарантирано ќе се зголеми продуктивноста на вашето претпријатие и брзината на мерењата.
Основни карактеристики и можности на софтверот се:

· Автоматско одчитување на тежина од индикаторот;
· Информации за возила, возачи, фирми и артикли кои ги користите;
· Издавање на белешки, испратинци и фактури;
· Печатење на извештаи од мерења по секој критериум;
· Можност за поврзување со систем за видео надзор.

Софтверот е изработен во повеке верзии во зависност од процесот и потребата на корисниците.

 

Камионски и крански ваги:

Софтвер за камионска вага со испратници и фактури Софтвер за камионска вага со испратници и фактури Преглед на испратници Извештај за испратници
Софтвер за камионска вага со кантарски белешки Софтвер за камионска вага со кантарски белешки Софтвер за кранска Вага Извештај за кранска вага

Упатство за употреба.

Товарни ваги:

Основен прозор Мерење Фактура Испратница
Фактури Слики Голема слика Детали на фактура
Извештај за фактури Извештај за фактури Извештај за испратници Артикли
Фирми Возила Возачи Корисници