Мени

Термомер

График за температура

Термомер е софтвер за активно следење и запишување на податоци од сензори за температура. Наменет е за систем за мерење на температура каде сензорите се фиксни. Софтверот е од наша изработка па можни се промени по потреба на корисникот. Со софтверот корисникот може да:

· Ја гледа моменталната состојба на сензорите;
· ги гледа записите на температура во зависност од времето
· Исцрта дијаграми од мерењата
· Испечати извештаи од мерењата

Основен прозор График за температура Извештај Извештај